Prelucrarea datelor cu caracter personal

DECALEX LEGAL SOLUTIONS S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic.Aceste informatii vor putea fi folosite de catre DECALEX LEGAL SOLUTIONS S.R.L.  pentru emiterea facturii, livrarea serviciilor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc.Utilizatorii site-ului pot solicita stergerea informatiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare in vederea stergerii informatiilor din baza de date va fi trimisa de catre persoana inscrisain baza de date prin e-mail la adresa [email protected]
Comerciantul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Datorita faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronica, societatea DECALEX LEGAL SOLUTIONS S.R.L. nu poate fi facuta raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate.
Informatiile furnizate catre DECALEX LEGAL SOLUTIONS S.R.L.  sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificatasi completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL, in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de sigurantasi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

* prelucrate cu buna credintasi in conformitate cu dispozitiile legale;

* colectatein scopuri determinate, explicite si legitime;

* adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

* exactesi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;

* stocateintr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastra poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

* numelesi prenumele

* sexul

* date din actele de stare civila

* telefon/fax/email

* adresa sau resedinta

* date bancare

Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizatasi-a dat consimtamântul, in mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare.

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului www.mamicool.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. www.mamicool.ro nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Consimtamântul nu este necesar in urmatoarele cazuri:

* când prelucrarea este necesarain vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;

* când prelucrarea este necesarain vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;

* când prelucrarea este necesarain vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;

* când prelucrarea este necesarain vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;

* când prelucrarea este necesarain vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;

* când prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

* când prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele ramân anonime pe toata durata prelucrarii.


2. Scopul colectarii datelor esteindeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv comert on-line, furnizare de bunuri si servicii. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii societatii noastre, constituie o obligatie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor.

3. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamântul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamântul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

COOKIES

www.blog.decalex.ro  foloseste cookies doar pentru aimbunatati navigarea in site. Acestea nu contin date personale. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului isi exprima acordul pentru folosirea de cookies prin setarile personale din browser. Vizitatorii magazinului mamicool.ro sunt informati in legatura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage.Prin continuarea navigarii, vizitatorii isi exprima acordul cu privire la acest aspect.

Pentru mai multe informatii despre cookies si influenta acestora asupra navigarii pe internet puteti accesa www.aboutcookies.org

4. Garantii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Societatea DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

* In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:

– identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

– scopulin care se face prelucrarea datelor;

– informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

– orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datatasi semnata.

Dreptul de acces

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. DECALEX LEGAL SOLUTIONS  SRL este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a)informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b)comunicareaintr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d)informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e)informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de ainainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor SC RETAILING SYSTEM SRL, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2)Persoana vizata poate solicita de la SDECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL informatiile printr-o cerere intocmitain forma scrisa, datatasi semnata.In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile saii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3)DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL, la cerere si in mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformareain date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizatavainainta DECALEX LEGAL SOLUTIONS S.RL. o cerere intocmitain forma scrisa, datatasi semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile saii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL este obligat sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeazasa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor persoana vizatavainainta DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL o cerere intocmitain forma scrisa, datatasi semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile saii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

5. Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

6. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

DECALEX LEGAL SOLUTIONS SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.